Unge og voksne i terapi

SandToppen

Sandplayterapi, Spædbarnsterapi, Familiesamtaler, Traumeterapi, Familieopstillinger 


v.  Marianne Rose Dupont

& Stine Molsing


Tlf.:  29908282 & 61759666 


Mdf/Eap. Rab-registreret

 

Ud over Sandplay og Spædbarnsterapi, der er for alle aldersgrupper, tilbyder vi familieopstilling, ISP Traumebehandling og familiebehandling.

Familieopstilling - heling indefra og ud

Vores families skæbne tilbage i tiden, kan have indflydelse på os her og nu. Det viser sig gang på gang at have stor betydning for vores trivsel.


Vi ned-arver mønstre fra vores forfædre. Herigennem lærer vi, hvad der er ret og uret, rigtigt og forkert, hvad der er tabu .

Vores uhensigtsmæssige mønstre kan både være opstået i vores eget biologiske liv, men kan altså også have rødder længere tilbage i slægten og familiehistorien. Det er på spil, når vi har reaktioner, mønstre eller livstemaer, som vi allerede er opmærksomme på, men som alligevel har en uforståelig og uforklarlig magt over os.


Både du og jeg bærer således rundt på gamle, irriterende, magtfulde mønstre, som en gang imellem viser sig og gør os kede af det, ægrer os eller giver os en følelse af, ikke at slå til, eller en følelse af, ikke at komme videre i livet.

Når årsager og ubevidste kræfter afdækkes i opstillingen, mister mønsteret sin magt.


Det unikke ved opstillingsmetoden er, at den kan forløse hele vejen rundt.


Familieopstillinger kan give dig en ny forståelse af dig selv og din personlighed, ved at kaste lys på skjulte dynamikker i familiesystemet. 


En opstilling kan hjælpe dig med at GIVE SLIP på de mønstre, der begrænser dig allermest og forbedre din relation til en forælder, søskende eller arbejdskollega.


Måske vigtigst af alt, kan en opstilling åbne op for kærlighedens flow – således at kærligheden kan flyde mere frit i dig selv og i forhold til dem, du holder af.ISP-Traumebehandling

Integral Somatic Psychology (ISP) er en støttende psykoterapeutisk tilgang, som kan forbedre udbyttet af alle terapeutiske retninger og metoder. 


Det sker gennem øget kropslig forkus, forstået på den måde, at vi er opmærksomme på barnets eller dine kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner på alle psykiske niveauer.


Sagt med andre ord; vi arbejder med det hele menneske og har et øget fokus på, hvordan kroppen reagerer.

Vi tror på, at kroppen er klog, og når vi lytter til dens budskab, bliver vi mere vis på os selv.


Oplevelser eller traumer der ikke er blevet bearbejdet, lagrer sig ofte i kroppen som perler på en snor. Først når der fokuseres på kroppen, dens reaktioner og emotioner, kan traumet forløses.


Når vi inddrager kroppen, og dens energier, i vores terapeutiske arbejde forbedre det udbyttet af terapien betydeligt. 

Konkret anvendes ISP ved, at klienten lærer, hvorledes fokus på muskler, led, organer

og energibaner kan løsne op for traumet. 

Du kan læse mere om ISP-traumebehandling her: 

https://www.traumeheling.dk/

Familiebehandling

I familiebehandling er vi optaget af hver enkelt individ i familien og ikke mindst relationerne mellem familiemedlemmerne.

Der findes altid et mig, et dig og et os. Det relationelle perspektiv, dvs. måden vi er sammen på, er afgørende for den enkeltes trivsel og udvikling.


Det betyder, at vi støtter familien i at får en oplevelser/erfaringer med, hvordan de selv har indflydelse og kan ændre på stemningen og trivslen i familien. Det foregår altså direkte og her-og-nu, hvilket indebærer, at de nye indsigter lettere kan omsættes og anvendes i hverdagen.


I familiebehandling arbejdes med alle slags familier. Det, som er kendetegnene er familier som er i krise. Hvis din familie er splittet eksempelvis fordi:

  • I står over for en skilsmisse
  • Børnene mistrives i skolen
  • Uenighed om opdragelse

I familiebehandling kan hjælpe med at:

  • Genskabe glæde i familien
  • Italesætte problemer
  • Hjælpe jer videre i jeres familieliv


Hvis hverdagen er fyldt med fx:

  • Konflikter
  • Skænderier i familien
  • Problemer i skolen
  • Sorg, som skal bearbejdes
sandtoppen.dk

SandToppen.dk - Marianne Rose Dupont & Stine Molsing

Tlf. +45 29908282 / Tlf. +45 61759666 

E-mail:  mariannerosedupont@gmail.com / familie@hensti.dk