Terapiformer

OPSTART I TERAPI-FORLØB


Inden et barn eller en voksen skal starte i terapi eller samtale hos SandToppen, taler vi sammen. Her få du/I mulighed for at fortælle om: 


     Jeres familie og familiesystemet

     Hvordan I oplever barnet/den voksne

     Jeres bekymringer

     Ressourcer og udfordringer

     Hvad I kunne tænke jer blev anderledes.

     Hvert terapiforløb tilpasse den enkelte, derfor benyttes

     forskellige faglige metoder.

     Nedenfor præsenteres 3 af de metoder vi ofte anvender, 

     i sammenhæng med narrative udtryk, pædagogiske tiltag,

     traumebehandling og meget andet. 


Et forløb tilpasse hver enkelt, man kan se således ud, at vi starter med et opstartsmøde, hvor vi afdækker ressourcer og udfordringer


En ugentlig session i cirka 5 uger


Stop-op møde, hvor vi taler om hvordan det går


Yderligrere en session ugentligt i 5 uger


Evalueringsmøde, hvor der tages stilling til videre forløb eller afslutning. 

SANDPLAY


Sandplay er for alle, både voksne og børn, helt ned til 4-års alderen.


I sandkassen er alt tilladt at lave; smukke - grimme - gode og onde billeder. Der stilles ikke krav til samtale eller produkt. Processen forgår i dit eget tempo og på dine præmisser. 


I vores terapilokale er der reoler med forskellige symbolfigurer, som kan sættes i sandkassen. Der er to sandkassen - en med tørt og en' med vådt sand.


Sandplay er primært en nonverbal form for terapi. Ved brug af symboler kan der udtrykkes følelser og sindsstemninger, som ligger uden for ordets rækkevidde.


Når sandbilledet vises i sandkassen, giver det større forståelse og selvindsigt. På den måde kan man betragte sig selv/sit selvbillede - se nuancer og sammenhænge, mærke reaktioner og stemninger - og derigennem opnå forståelse for egen situation. 


Billedet som fremkommer, giver mulighed for dialog mellem det rationelle og irrationelle i psyken

og udfordrer nænsomt både det intellektuelle og kropslige forsvar.


Vi oplever, at børn ofte har let ved at arbejde i sandkasserne, da det bliver deres frirum,

hvor de kan vise hvordan de har det.


Du kan læse mere om Sandplay her:
SPÆDBARNSTERAPI

- lad aldrig barnets smerte blive glemt.


Spædbarnsterapi er for alle aldersgrupper.


Spædbarnsterapi, eller tidlig traumeterapi,  handler om, at børn forstår stemninger. Når en ubehagelig eller smertefuld oplevels er indtruffet, medfører det, at barnets nervesystem stagnerer, det låser sig, og barnet bremses i den normale udvikling.


Genne tidlig traumeterapi læner barnets umodne nervesystem sig ind i det modne nervesystem, så det bliver symkroniseret. Det modne nervesystem er terapeuten. Dette sker, når stemningen opbygges og der sættes ord på barnet smerte, samtidig med at forældre er tilstede og hjælper med at rummer smerten.


Det betyder, at  svære oplevelser eller traumer der ikke bliver talt om, påvirker og blokerer for den sunde og naturlige udvikling.


Ikke blot unge og voksne, men også små-børn og spædbørn kan forstå, når man taler til dets følelser. Også selv om barnet endnu ikke har noget verbalt sprog.  


Et barn kan godt tåle at kende sandheden. Selv alvorlige sandheder er langt

lettere for barnet at håndtere, end usandheder. 


Det er lettere at afhjælpe et lille barns vanskeligheder, end at aflaste et større barn for sine følelsesmæssige blokeringer.


Små børn reagerer hurtigt på forandringer og stemninger, selv når det går den rigtige eller den forkerte vej.


Et traume, eller svær oplevelse, kan indtræffe i løbet af graviditeten eller indenfor de første leveår. Hvis barnet, som foster, har været påvirket af en stresset mor. 

Det kan være barnet har været igennem et sygdomsforløb, en voldsom fødsel,

tab af omsorgsperson, adskillelse fra mor efter fødslen, omsorgssvigt,

overgreb eller lignende traumatiske hændelser.


Efter et grundigt formøde, hvor livshistorien foldes ud, vil terapeuten finde de "nedslagsområder"

hvor traumet mærkes. Terapeuten beskriver livshistorien med fokus på fakta og indre oplevelser.

Derefter mødes man og terapeuten fortæller barnet dets historie.


Vi kører gerne ud til jer, hvis det er mest hensigtsmæssigt for jeres lille barn.Du kan læse mere om Spædbarnsterapi her: FAMILIEOPSTILLING


Vi ved' at vores families skæbne tilbage i tiden, kan have indflydelse på os her og nu. 


Vi ned-arver mønstre fra vores forfædre. Herigennem lærer vi, hvad der er ret og uret, rigtigt og forkert, hvad der er tabu .


Vores uhensigtsmæssige mønstre kan være opstået i vores eget biologiske liv, men kan også have rødder længere tilbage i slægten og familiehistorien.

Det' er på spil, når vi har reaktioner, mønstre eller livstemaer, som vi allerede er opmærksomme på, men som alligevel har en uforståelig og uforklarlig magt over os.


Familieopstillinger kan give dig en ny forståelse af dig selv og din personlighed, ved at kaste lys på skjulte dynamikker i familiesystemet.


Det hjælper med at bearbejde svigt og traumer og viser nye handlemuligheder. 


En opstilling kan hjælpe dig med at GIVE SLIP på de mønstre, der begrænser dig allermest og forbedre din relation til en forælder, søskende eller arbejdskollega.


Når årsager og ubevidste kræfter afdækkes i opstillingen, mister mønsteret sin magt.


Måske vigtigst af alt, kan en opstilling åbne op for kærlighedens flow – således at kærligheden kan flyde mere frit i dig selv og i forhold til dem, du holder af.


Du kan læse mere om familieopstillinger her: