Børn i terapi

SandToppen

Sandplayterapi, Spædbarnsterapi, Familiesamtaler, Traumeterapi, Familieopstillinger 


v.  Marianne Rose Dupont

& Stine Molsing


Tlf.:  29908282 & 61759666 


Mdf/Eap. Rab-registreret

 

Børn har brug for voksne

Når et barn oplever ubalance, af den ene eller anden årsag, kommer det til udtryk på mange forskellige måder, og sjældent på en direkte måde.

F.eks. kan det lille barn begynde at græde mere, være utrøstelig eller atter begynde at tisse i bukserne/sengen. Det lidt større barn bliver måske vred eller ligefrem agressiv eller mere indadvendt, stille og passiv.


Vi ved, at børn har svært ved at udtrykke sig med ord. De har svært ved at forstå den "smerte" eller ubalance, som de oplever indeni. Vi arbejder derfor med forskellige metoder, der ikke stiller krav til barnet om at sætte ord på.


I arbejdet med børn er vi især optaget af, at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor barnet kan give slip på det der er svært. Sandplay er for alle, både voksne og børn, helt ned til 4-års alderen.


I sandkassen er alt tilladt at lave; smukke - grimme - gode og onde billeder. Der stilles ikke krav til samtale eller produkt. Processen forgår i dit eget tempo og på dine præmisser. 


I vores terapilokale er der reoler med forskellige symbolfigurer, som kan sættes i sandkassen. Der er to sandkassen - en med tørt og en' med vådt sand.Sandplay er primært en nonverbal form for terapi. Ved brug af symboler kan der udtrykkes følelser og sindsstemninger, som ligger uden for ordets rækkevidde.


Når sandbilledet vises i sandkassen, giver det større forståelse og selvindsigt. På den måde kan man betragte sig selv/sit selvbillede - se nuancer og sammenhænge, mærke reaktioner og stemninger - og derigennem opnå forståelse for egen situation. 


Billedet som fremkommer, giver mulighed for dialog mellem det rationelle og irrationelle i psyken

og udfordrer nænsomt både det intellektuelle og kropslige forsvar.


Vi oplever, at børn ofte har let ved at arbejde i sandkasserne, da det bliver deres frirum,

hvor de kan vise hvordan de har det.


Du kan læse mere om Sandplay her:


http://dansksandplayinstitut.dk/om-sandplayterapi/
Sandplay

Spædbarnsterapi


Spædbarnsterapi er for alle aldersgrupper.


Spædbarnsterapi, eller tidlig traumeterapi,  handler om at sætte ord på en ubehagelig eller smertefuld oplevelse, der er indtruffet før vi fik sprog.

Når der sættes ord på det svære, frigøres den energi der har været bundet i oplevelsen.


Det betyder, at  svære oplevelser eller traumer der ikke bliver talt om, påvirker og blokerer for den sunde og naturlige udvikling.


Ikke blot unge og voksne, men også små-børn og spædbørn kan forstå, når man taler til dets følelser. Også selv om barnet endnu ikke har noget verbalt sprog.  


Et barn kan godt tåle at kende sandheden. Selv alvorlige sandheder er langt lettere for barnet at håndtere, end usandheder. 


Det er lettere at afhjælpe et lille barns vanskeligheder, end at aflaste et større barn for sine følelsesmæssige blokeringer.


Små børn reagerer hurtigt på forandringer og stemninger, selv når det går den rigtige eller den forkerte vej.


Et traume, eller svær oplevelse, kan indtræffe i løbet af graviditeten eller indenfor de første leveår. Hvis barnet, som foster, har været påvirket af en stresset mor. 

Det kan være barnet har været igennem et sygdomsforløb, en voldsom fødsel, tab af omsorgsperson, adskillelse fra mor efter fødslen, omsorgssvigt, overgreb eller lignende traumatiske hændelser.


Efter et grundigt formøde, hvor livshistorien foldes ud, vil terapeuten finde de "nedslagsområder"

hvor traumet mærkes. Terapeuten beskriver livshistorien med fokus på fakta og indre oplevelser.

Derefter mødes man og terapeuten fortæller barnet dets historie.


Vi kører gerne ud til jer, hvis det er mest hensigtsmæssigt for jeres lille barn.


Du kan læse mere om Spædbarnsterapi her: 


https://spaedbarnsterapi.dk/


sandtoppen.dk

SandToppen.dk - Marianne Rose Dupont & Stine Molsing

Tlf. +45 29908282 / Tlf. +45 61759666 

E-mail:  mariannerosedupont@gmail.com / familie@hensti.dk